Over 2.000 mindreårige satt på glattcelle i fjor

Over 2.000 unge under 18 år ble satt på glattcelle i fjor. — En skam, mener generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen.