• Ordningen med et elleve siffer langt personnummer er for sårbart og bør byttes ut med et personlig ID-kort, mener Norsk senter for informasjonssikkerhet. Colourbox

Vil erstatte personnummeret med ID-kort

Ordningen med et elleve siffer langt personnummer er for sårbart og bør byttes ut med et personlig ID-kort, mener Norsk senter for informasjonssikkerhet.