Kontaktet psykolog før drapene

Trippeldrapsmannen hadde en avtale med sjefpsykologen på rusklinikken i Tromsø fire dager før drapene, men møtte ikke opp.