• Politiets våpenkontor kontaktet Anders Behring Breivik fordi de mente søknaden hans om løyve til en Glock-pistol i januar i år var mangelfull. Under massakren på Utøya var Breivik blant annet bevæpnet med Glock-pistol. Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Politiet vurderte å avslå Breiviks våpensøknad

Politiet i Oslo mente terrorsiktede Anders Behring Breiviks søknad om pistolløyve i januar i år var dårlig begrunnet. De ringte ham derfor og ba om bedre dokumentasjon.