Helsetilsynet mot lovregulering av omskjæring

Statens helsetilsyn mener rituell omskjæring av gutter ikke bør lovreguleres.