Utvider dagpengeperioden

Arbeids— og inkluderingsdepartementet utvider lengden på tiden en kan motta dagpenger under permittering fra 30 til 52 uker.