NHO vil ha seks etater bøtelagt for anbudsbrudd

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har klaget seks statsetater inn for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) for brudd på anbudsreglene.