Krever 800 millioner årlig til vern av bygg

For at fredede bygninger skal tilfredsstille myndighetenes målsetting, trengs en tidobling av bevilgningene til restaurering, mener Norsk Kulturarv.