Flere mottar sosialhjelp

For første gang på 16 år øker antallet nordmenn som mottar økonomisk sosialhjelp.