Fraråder bruk av surrogatmødre

En regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe anbefaler at norske myndigheter fraråder bruk av surrogatmødre i utlandet.