- Forskningsprosjekt førte til hjerneskader

Oslo universitetssykehus har stoppet et forskningsprosjekt ved Rikshospitalet etter at minst to pasienter fikk alvorlige hjerneskader.