Ap vil ikke forby full tildekking

Arbeiderpartiets integreringsutvalg ønsker ikke å forby folk å gå i klær som dekker til ansiktet.