• Maria Amelie kan settes fri. Scanpix

Politiet anker Maria Amelie-saken

Politiets utlendingsenhet anker løslatelsen av Maria Amelie til Høyesterett.