• Schumann Terje Visnes, Adresseavisen

Statsadvokaten motsetter seg løslatelse av NOKAS-dømt

Påtalemyndigheten vil ikke prøveløslate NOKAS-dømte Kjell Alrich Schumann (47). Tirsdag skal Sør-Trøndelag tingrett behandle saken.