Fire av ti norske studenter hopper av studiene

Bare 41 prosent av norske studenter fullfører utdanningen sin, viser en oversikt fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).