Fagpressen anklager Posten for overfakturering

Siden 2006 skal norske fag— og nisjeblader ha betalt rundt 300 millioner kroner for posttjenester de ikke har brukt. Nå klages Posten inn for Post- og teletilsynet.