Bøndene ønsker flomdispensasjon

Norges bonde— og småbrukarlag ber landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) om dispensasjon fra regelverket om produksjonstilskudd for flomrammede bønder.