PST: – Her får vi noe annet enn sårbare asylsøkere. Dette er et nytt fenomen.

PST ber kommunene forberede seg på å motta norske barn som kommer hit fra IS-regimet i Syria.

Publisert: Publisert:
PST-sjef Benedicte Bjørnland mener det er på tide at norske kommuner forbereder seg på at norske barn som har vokst opp i IS-områder, kan komme hit.

Terrorgruppen IS’ utnyttelse av barn savner sidestykke: Barn som er født i eller tatt med til IS-dominerte områder i Syria av norske foreldre, vokser opp i en virkelighet der vold, hat og drap er en naturlig del av livet.

IS’ egen propaganda viser at barn oppdras til å drepe vantro; de som ikke deler IS-ideologien, muslimer inkludert.

I dette regimet vokser minst 40 norske barn fra null til fem-seks års alder opp, viser Aftenpostens anslag.

Dette bekymrer PST som oppfordrer norske kommuner til å få på plass et apparat som kan motta barn som har vært lenge i IS-områder.

– Her får vi noe annet enn sårbare asylsøkere. Dette er et nytt fenomen. Vi står potensielt i fare for å få i retur svært sårbare barn som har vært utsatt for kraftig indoktrinering, som er lært opp til at alle andre enn dem selv er vantro, og at det er legitimt å ta livet av vantro, sier PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Kommunene: Dette kan bli krevende

Norske kommuner har erfaring med traumatiserte barn fra ulike krigsområder i verden, men Yngve Carlsson, spesialrådgiver i Kommunesektorens organisasjon KS, innser at å ta imot barn fra IS-områder vil være spesielt utfordrende.

– Det er liten tvil om at bosetting og oppfølging av slike barn vil bli svært krevende for de kommuner det vil gjelde, særlig hvis spesialistbehandlingen ikke virker som forutsatt, sier han.

Carlsson erkjenner at Norge ikke har et apparat som er forberedt på å ta imot IS-barn som kan ha blitt opplært til å hate og drepe annerledes tenkende. Noen har lært hvordan de skal halshugge og sprenge seg selv i luften.

Yngve Carlsson i KS fastslår at behandling av barn som er indoktrinert av IS, forutsetter svært spesialisert tilnærming.

Europol er bekymret

Også Europol er svært bekymret for at barna til fremmedkrigerne i IS-områder kan utgjøre en fremtidig sikkerhetstrussel for medlemslandene, ifølge byråets situasjon- og trendrapport om terrorisme fra 2016.

Forskerne bak rapporten «The Children of Islamic State» utgitt av den britiske tenketanken The Quilliam Foundation i 2016, er blant dem som påpeker problemene ved å reintegrere barn som har vokst opp i IS-regimet.

– Dette er en utfordring som vestlige land ikke har hatt før, skriver Quilliam-forskerne.


Her kan du lese de andre artiklene i serien om hvordan IS utnytter barn:


Mia Bloom forsker på terrorgruppen IS’ bruk av barn.

Den amerikanske terrorforskeren Mia Bloom sier til Aftenposten at siden IS-foreldre villig gir IS tilgang til barna, kompliserer det reintegrering av barna.

– Foreldrene blir ikke en positiv kilde til rehabilitering, siden det var de som involverte barna helt fra starten, sier Bloom som sammen med kolleger ved Georiga State University forsker på IS’ rekruttering av barn.

Sadiq Juma har barn og barnebarn i IS-områder i Syria.

Vil Norge ha dem?

I Bærum sitter Sadiq Juma og er fortvilet. Han er bestefar til to småjenter som nå vokser opp i IS-regimet i Syria.

Han har ikke gitt opp håpet om å få døtrene og barnebarna hjem, men er ikke sikker på at norske myndigheter vil at nordmenn i IS-kontrollerte områder skal komme tilbake.

– Jeg tror myndighetene frykter at de vil ta med seg problemer hit, sier han.

IS-bruk av barn overgår alt annet

Utnyttelse av barn i krig er ikke nytt. Det var vanlig under den første verdenskrig og i Hitlers nazi-regime. Bruk av barnesoldater var vanlig blant tamiler i Sri Lanka, og det økte i omfang i flere afrikanske land som Sierra Leone, Liberia, Angola, Rwanda og Somalia. Iraks tidligere president Saddam Hussein nølte ikke med å bruke mindreårige. Men terrorgruppen IS’ bruk av barn overgår det meste verden har sett, ifølge Quilliam-rapporten.

Quilliam-forskerne fastslår at IS-barn som er blitt eksponert for mye og brutal vold fra fødselen av, vil være så skadet at det er vanskelig å integrere dem tilbake til samfunnet.

En barnesoldat med teddyryggsekk peker våpenet sitt mot en fotograf i Monrovia, Liberia i 2003.

Noen få har bedt om hjelp til retur

Utenriksdepartementet har ikke stor pågang fra nordmenn i IS-områder som ber om hjelp til å komme seg hjem.

– Vi kjenner kun til noen få tilfeller hvor norske statsborgere eller deres familie i Norge har bedt om utenrikstjenestens bistand til å forlate Syria og Irak, sier kommunikasjonssjef Frode Andersen.

Nordmenn som er i utlandet, har generelt ikke rettslig krav på bistand fra utenrikstjenesten. Det gjelder også barn.

Etterlyser et statlig mottaksapparat

Yngve Carlsson i KS fastslår at behandling av barn indoktrinert av IS, forutsetter høyspesialisert tilnærming. Det kan bare gis av statlige spesialisttjenester.

Han mener derfor at statlige myndigheter bør etablere et mottaksapparat som kan håndtere den spesielle situasjonen foreldre og barn fra IS-områder vil være i. Han påpeker at KS tidligere har tatt til orde for et nasjonalt program rettet mot fremmedkrigere.

Kommunens rolle vil ifølge Carlsson være å sørge for bolig, barnehage, skolegang, en meningsfull fritid og trolig tiltak fra barnevernet.

– Det er viktig å støtte opp under at barna lærer seg å mestre noe annet enn det de er indoktrinert til, og at de opparbeider normale vennenettverk.

Plikt og kjærlighet

Bestefaren i Bærum, Sadiq Juma, har definert det som en plikt i livet å prøve å redde døtrene og barnebarna ut av Syria.

– Hvis de kommer tilbake, vil de være hjernevasket. Fagfolk må prøve å hjelpe dem, men jeg vet at det ikke er lett.

Publisert: