Enighet om ny krisepakke

Høyre, Venstre, KrF, Ap, Frp, Sp og SV er enige om tiltak mot koronavirusets økonomiske skadevirkninger - men spliden om utbyttet består.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

 • Geir Søndeland
  Geir Søndeland
  Journalist
iconDenne artikkelen er 493 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio

Aftenbladet fulgte pressekonferansen direkte.

Her er hovedpunktene:

 • Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder
 • NAV, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien
 • Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.
 • Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.
 • Nettundervisning fra voksenopplæring, universiteter, høyskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres
 • Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.
 • Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, som følge av de midlertidige korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten, og umiddelbart fremme eventuelle forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger.
 • Regjeringen skal også bidra til at kommuner og fylker sine tjenester til barn i utsatte posisjoner, eksempelvis barn som har barnehageplass som tiltak i barnevernet, sikres også under pandemien.
 • Hjelpetelefoner, BUP, krisesentre og øvrige hjelpetiltak trygges og forsterkes, offentlig informasjon om disse tilbudene iverksettes. Kommunene skal settes i stand til å bidra til at kritiske tjenester, som apparatet for særlig utsatte barn og unge, avlastningstiltak for familier med stor omsorgsbelastning, barnevernet og krisesentrene sikres forsvarlig drift og nødvendige bevilgninger.

Regjeringen har varslet ytterligere økonomiske tiltak fredag 20. mars og fredag 27. mars.

Siste innlegg
Har du tips eller spørsmål om dette emnet? Vi vil gjerne høre fra deg!
Send melding
 • av Geir Søndeland
  DEL

  Aftenbladet avslutter direktedekningen og takker for følget.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  - Fire av 14 fra Rogaland på plass

  Eirik Faret Sakariassen (SV) opplyser at det torsdag bare var representasjon i Stortinget fra Ap og SV på rogalandsbenken: Hadia Tajik (Ap), Hege Haukeland Liadal (Ap), Øystein Langholm Hansen (Ap) og Sakariassen.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Tiltak for luftfarten

  Trygve Slagsvold Vedum, Sp-leder:

  - Det er viktig å sikre at ikke flytrafikken bryter sammen. For både folk og bedrifter i nord og langs kysten er kortbanenettet utrolig viktig for å få hverdagen til å henge sammen. Det er derfor bra at vi nå garanterer for denne type ruter fremover.

  - Stortinget ber regjeringen bruke alle nødvendige midler for å sikre nødvendig infrastruktur i Norge. Stortinget er ikke utøvende, så det er regjeringen som må finne akkurat de ulike modellene om garantier. Stortinget kan gjøre skatte- og avgiftsmessige grep og, når det gjelder FOT-rutene, tilskuddsmessige grep for å sikre norsk luftfart. Det gjør vi jo nå, sier han.

  FOT-ruter er flyruter der markedet alene ikke leverer et tilfredsstillende flytilbud. FOT-rutene er hovedsakelig i Nord-Norge og på Vestlandet og opereres i hovedsak av Widerøe.

  - Grepet med FOT-ruter er et viktig bidrag i tillegg til det på moms, landingsavgift og flyseteavgift. Regjeringen er også veldig klar over hvilken ryggdekning og press det er fra Stortinget om å komme med nye grep som kan gi trygghet rundt kredittsituasjonen (til flyselskap), sier Vedum.

  Regjeringen har allerede gått inn for dette:

  • Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.
  • Midlertidig fjerning av samtlige flyplassavgifter (Avinor) til og med 30. juni.
  • Midlertidige endringer i lufthavnavgiftene. Private flyplasser, som i Torp og Haugesund, skal kompenseres for bortfall av lufthavnavgifter. 
  • Flyselskapene betaler avgifter til Avinor AS for bruk av selskapets tjenester og infrastruktur. Tre av disse avgiftene går til finansiering av lufthavnene, og to av dem går til finansiering av flysikringstjenestene. Alvoret i krisen gjør at regjeringen mener det er nødvendig å gjøre midlertidige endringer i lufthavnavgiftene.

  Det er altså ingen overordnet avklaring for den utfordrende finansielle posisjonen til Norwegian. Statlig oppkjøp er blant forslagene som nå diskuteres.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  KrF varsler mange pakker framover

  Hans Fredrik Grøvan (KrF):

  - Det er mennesker som er sårbare, barn og unge, som lever i utrygge boforhold. Mennesker lever i en utsatt posisjon, og da må kommunene ha midler og muligheter til å sikre disse tjenester i disse tider.

  - Vi vil få mange pakker og tiltak framover. Da er det viktig at vi fortsetter å gi signaler om at vi ønsker å stå sammen for å gi mennesker hjelp i de mange ulike situasjonene de står i. Dette gjelder også næringsliv, befolkningen i sentrale strøk, langs kysten og i Nord-Norge.

  - Vi må gjøre grep vi tror er mest målrettet og effektive for å løse utfordringene vi står i. Enigheten borger for at vi også framover skal få til gode tiltak som skal vise seg å være virkningsfulle og effektive i en tid der folk roper etter trygghet.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Venstre: - Alvorlig situasjon

  Ola Elvestuen, Venstre, understreker den alvorlige situasjonen Norge er i.

  - En av grunnene til at det ikke er enighet på alle områder i denne saken, er fordi vi avventer flere tiltak fra regjeringens side. Men jeg er glad for den brede enigheten som er der.

  - Det er viktig å støtte opp om førstelinjen, særlig i helsevesenet, kommuner og fylkeskommuner som er utfordret, og også Nav som virkelig utfordres av konsekvensene av pandemien. Her er det virkelig gode forslag for det.

  - Vi har fulgt opp frilansere og folk som mister sitt inntektsgrunnlag, men det er noen hull. Derfor er jeg glad for at vi følger opp studenter som har mistet sine inntekter. Vi ber regjeringen se på en løsning i Lånekassen for å få en praktisk ordning for det. Vi retter også opp for lærlinger.

  - Det store grepet for næringslivet er reduksjon i arbeidsgiveravgiften for første termin. Man kan ta med reduserte priser på ferjene på riksveinettet og andre tiltak. Også her er det viktig å ta med alle innen kultur og idrett og pakken fra regjeringen i går. Det er viktig at vi følger opp dette nærmere.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  SV: - Bruk alle muskler staten har

  Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson i SV:

  - Vi vil sikre enda flere en trygg inntekt i lys av krisen. Studenter som har jobbet deltid, får en inntektssikring, lærlinger også. Også kommuner, sykehus og Nav, som står i en helt ekstrem situasjon - vi vet at de får økte kostnader og inntektssvikt. Nå får vi en garanti for at kostnadene dekkes.

  - Lettelser i arbeidsgiveravgiften er viktig. Situasjonen er kritisk, og derfor er det viktig for SV å bruke alle muskler staten har, blant annet at staten kan kjøpe seg opp for å hindre nedleggelser av viktige selskaper og infrastruktur i Norge.

  - Det sitter unger rundt omkring i Norge i noen hjem som ikke er så gode å være i. Derfor er det så viktig å være tydelig at staten skal være tydelig på at kommunene følger det opp.

  - Vi skulle ønske at vi kunne ha gått enda lenger på utbytte. Vi mener at det er viktig at vi nå setter en absolutt grense for at selskaper som mottar statlige garantier eller støtte på annet vis, ikke skal kunne utbetale utbytte. Det gjelder også for bankene. Det er avgjørende at vi nå har en dugnad som også innebærer at vi ikke kan bruke statlige muskler på privat berikelse.

  - Vi skulle også ønsket at vi gikk lenger på kulturfeltet. Regjeringen la fram en kulturpakke i går. Vi vet at den ikke treffer alle arrangementer, ikke hele verdikjeden eller hele tidsrommet som er nødvendig. Det må vi komme tilbake til senere, fordi det der trengs flere forbedringspunkter.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Enighet om kompensasjon til Widerøe

  Luftfarten er hardt rammet av koronakrisen, og Stortinget kommer nå med tiltak for å sikre Widerøes ruter i distriktene.

  Nå skal staten betale differansen mellom bortfall av inntekter og bortfall av kostnader på de såkalte FOT-rutene. Færre passasjerer fører til inntektssvikt. Samtidig skal tilskuddet utbetales forskuddsvis.

  FOT-rutene opereres i hovedsak av Widerøe. FOT-ruter er flyruter der markedet alene ikke leverer et tilfredsstillende flytilbud, og der Samferdselsdepartementet kjøper flytjenester gjennom en offentlig konkurranse og setter krav til pris, kapasitet og frekvens.

  FOT-rutene er hovedsakelig i Nord-Norge og på Vestlandet.

  (NTB)

 • av Geir Søndeland
  DEL

  - I denne situasjonen må vi sette staten i stand til å sikre viktige, nasjonale bedrifter, sier Trygve Slagsvold Vedum.

  - Vi skal i morgen begynne med kreditt, bank og finansiering av selskaper, og vi kommer til å legge ned akkurat samme holdning der. Når regjeringen kommer med forslaget, vil vi få det raskt gjennom, skrive oss sammen og isolere uenighetspunkter slik at de er færrest mulig, slik at det er trygghet rundt hovedlinjene om hvordan den økonomiske politikken skal føres og hvordan folk og bedrifter skal ha det. Så får vi rydde bort markeringsuenighetene. Det får vi heller ta om et års tid. Det er holdningen vi kommer til å ha og har, sier Senterparti-lederen.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Varsler nye milliardtiltak

  Sylvi Listhaug, finanspolitisk talsperson i Frp:

  - Dette kommer i tillegg til alt vi kom med på mandag. Det er brukt flere titalls milliarder kroner, og det må sikkert brukes langt mer penger i tiden som kommer, når vi ser utviklingen som nå går så fort. Frp er beredt til fortsatt å finne løsninger for folk i Norge som opplever en utrygghet de aldri har opplevd før, og for bedrifter som er bekymret for fremtiden, slik at dette er nok et steg på veien, men vi er langt fra i mål. Vi kommer med flere tiltak for å redde bedrifter og sikre innbyggerne i Norge, sier Listhaug.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Løsninger for studenter

  - Det har vært viktig for Høyre å sikre at kommuner, helsevesenet og Nav kan fokusere på å gi gode tjenester til innbyggerne, sier Svein Harberg (H).

  - Redusert arbeidsgiveravgift vil bidra til å styrke likviditeten i bedrifter som nå sliter. Forhåpentligvis kan det bidra til at flere beholder sin arbeidsplass,

  - Vi har fått mange henvendelser fra fortvilte studenter som har vært bekymret for egen økonomi. Vi har lyttet. Derfor vil vi få på plass en løsning som sikrer studenter økonomisk trygghet, sier Harberg.

  Regjeringen skal komme med en løsning som gjør at studenter som permitteres sikres økonomisk trygghet. 

 • av Geir Søndeland
  DEL

  - Når det gjelder utbytte, påpeker regjeringspartiene at vi selvfølgelig ikke skal ha en utbyttefest, men det er naturlig at vi tar dette når de nye ordningene kommer i nye tiltak fra regjeringen, sier parlamentarisk nestleder i Høyre, Svein Harberg, som har forhandlet krisepakken for Høyre.

  Finanskomiteens leder, Mudassar Kapur (H), kunne ikke forhandle krisepakken ettersom at han og flere andre medlemmer av finanskomiteen har blitt satt i koronakarantene.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Splid om utbytte

  Hadia Tajik (Ap), finanspolitisk talsperson, redegjør for uenigheten på Stortinget om utbytte. Ap og Sp er på sin side enige:

  - Fra Aps side handler det om at når stiller til disposisjon statlige lån og garantiordninger fra fellesskapets penger, må vi sikre at det ikke går til personlig berikelse, men at det går til å sikre fellesskapets verdier.

  - Selv om det er en ekstraordinær tid, er det ikke tid for ekstraordinære utbytter. Det vil vi sette en grense for. Vi vil ikke komme i en situasjon der underskuddet bæres av fellesskapet, mens overskudd går til private eiere.

  - Vi kan ikke sosialisere tap og privatisere gevinst. Lager vi et sånt system, ender man opp med å svekke tilliten til at pengene som blir brukt, skal gå til det til det de blir brukt til, sier Tajik.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Avtalen ble landet i natt og i morgentimene.

  Sykehusene, Nav og kommuneøkonomien styrkes, arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng og studenter skal sikres en inntekt å leve av.

  - Vi er villige til å gjøre alt som trengs for å sikre jobber, bedrifter og folks velferd. Det står ikke på pengene. Derfor er Høyre glad for å på plass en en bred enighet om hovedtrekkene i den økonomiske krisepakken. Sykehusene, Nav og kommuneøkonomien styrkes, arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng og studenter skal sikres en inntekt å leve av. Finansminister Jan Tore Sanner vil allerede i morgen komme med ytterligere tiltak, varsler parlamentarisk nestleder i Høyre, Svein Harberg, i en pressemelding.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Regjeringen har varslet ytterligere økonomiske tiltak 20. mars og 27. mars.

 • av Geir Søndeland
  DEL

  Hovedpunktene

  Her er hovedpunktene fra enigheten mellom Høyre, V, KrF, Ap, Frp, Sp og SV på Stortinget:

  • Arbeidsgiveravgiften senkes med 4 prosentpoeng i to måneder
  • NAV, kommuner og helsevesenet skal kompenseres økonomisk for ekstrakostnader som følge av pandemien
  • Regjeringen skal komme tilbake med en midlertidig ordning gjennom Lånekassen for studenter som opplever inntektsbortfall som følge av korona-pandemien så raskt som mulig.
  • Regjeringen skal komme tilbake med forslag som kan sikre reduserte takster på riksveiferger for en avgrenset periode.
  • Nettundervisning fra voksenopplæring, universiteter, høyskoler og fagskoler skal tilgjengeliggjøres
  • Det etableres en kompensasjonsordning for bortfall av inntekter med 300 millioner til kultursektoren og 600 millioner til idretten og frivilligheten.
  • Regjeringen bes sikre at forskyvning av inntekt, og dermed midlertidig inntektsøkning, som følge av de midlertidige korona-tiltakene ikke går til fradrag i bostøtten, og umiddelbart fremme eventuelle forslag som er nødvendig for å sikre dette. Bostøtte som er utbetalt i påvente av senere ytelse, må også avgrenses mot senere utbetalinger.
  • Regjeringen skal også bidra til at kommuner og fylker sine tjenester til barn i utsatte posisjoner, eksempelvis barn som har barnehageplass som tiltak i barnevernet, sikres også under pandemien.
  • Hjelpetelefoner, BUP, krisesentre og øvrige hjelpetiltak trygges og forsterkes, offentlig informasjon om disse tilbudene iverksettes. Kommunene skal settes i stand til å bidra til at kritiske tjenester, som apparatet for særlig utsatte barn og unge, avlastningstiltak for familier med stor omsorgsbelastning, barnevernet og krisesentrene sikres forsvarlig drift og nødvendige bevilgninger.
 • av Geir Søndeland
  DEL

  Hei og velkommen til direktedekningen av den siste krisepakken fra Stortinget.

Publisert:
 1. Korona-viruset
 2. Koronaviruset