Kan skade fuglelivet i mange år framover

Oljeforurensningene etter «Rocknes»-forliset kan drepe sjøfugl i mange år framover, sier ornitolog Stein Byrkjeland. Små mengder olje skader mye.