- Feil på sjøkart

Sjøkartverket oppdaget for få år siden en ny grunne på ni metersdyp 55 meter ute i det trangeste sundet i Vatle— straumen.