- Hovedredningssentralen bør lede krisehåndtering

Et nasjonalt beredskaps-senter for kriser og beredskap bør ligger på Stavanger lufthavn, Sola, mener Avinor-topp.