Bedre overvåking av sykehusinfeksjoner

Overvåkingen av infeksjoner på sykehus skal bli bedre. Det skalopprettes et eget overvåkingssystem for disse infeksjonene, sierhelseminister Ansgar Gabrielsen (H).