Vi lever lengre enn noen gang

Forventet levealder stiger for begge kjønn. Gutter født i 2003 kanvente å bli vel 77 år og jenter nesten 82 år, de høyeste tallenenoen gang for Norge.