- Må kunne stemples som løgner

— Ytringsfriheten må gi rom for at journalister beskylderoffentlige personer for å lyve. Det er ikke ærekrenkende, menerjussprofessor.