Sikkerheten på plass på kortbaneflyplassene

Securitas-vakter med elektronisk utstyr er på plass ved 25 av landets kortbaneflyplasser lørdag morgen når de straksinnførte sikkerhetstiltakene tar til å gjelde.