Alle med lik kreftsykdom skal få samme behandling

I årene som kommer skal alle som blir rammet av samme kreftform heri landet, få et likt tilbud om behandling som er så god som modernekunnskap kan gjøre den.