Ingen streik blant statsansatte

LO, YS og UHO har godtatt riksmeklingsmannens skisse til løsning istatsoppgjøret. Også Akademikerne godtar riksmeklingsmannensforslag til skisse til lønnsoppgjør i staten, og dermed er helestatsoppgjøret i havn.