Vannstanden synker i flomområder

Flommen som har herjet Østlandet de siste dagene er på retur ifølge NVE. Men mye nedbør kan forårsake nye ødeleggelser.