- Frittfall-livbåter er best for å evakuere fra plattformer

Umoe Schat-Harding AS har levert 130 frittfall-livbåter til norsk sokkel. En av disse fikk omfattende skader i en test 21. juni.