• nav.jpg

23.000 ledige får ikke Nav-støtte

Én av fire arbeidsledige får ikke støtte av Nav, viser en analyse av ledighetstall for årene 2010-2012.