Sommerhygge årsaken til annenhver drukning

110 nordmenn døde av drukning i fjor. Nærmere halvparten av disse dødsfallene kan relateres til sommerlige fritidsaktiviteter.