• Somaliske pirater blir oppbrakt av militære i Adenbukta. Angrepene mot skipstrafikken er nå blitt så omfattende at norske myndigheter vil tillate vakter med skarpe våpen om bord i norske skip. Reuters

Norge starter innsats mot pirater fra høsten

Norske styrker skal overvåke østkysten av Somalia og den søndre delen av piratenes operasjonsområde fra september.