Fem års fengsel for Undervisningsbygg-svindel

Borgarting lagmannsrett har skjerpet straffen til fem års fengsel for en tidligere prosjektleder i Undervisningsbygg som er dømt for korrupsjon og bedrageri.