Millioner brukt på opprusting av truede forsvarsbygg