Ønsker høring om kraftlinje i Hardanger

Høyres stortingsrepresentant Siri A. Meling ønsker en åpen høring om kraftlinjen i Hardanger. Hun ønsker at uavhengige eksperter og politikere skal kunne legge fram sine synspunkter om sjøkabelalternativet.