Miljøoppdrag til fylkeskommunene

Miljøverndepartementet gir landets 18 fylkeskommuner og Oslo kommune i oppdrag å sikre friluftsområder og utføre en rekke oppgaver innen viltforvaltning og annen naturforvaltning.