Etterlyser handling og dialog om jødehat

Jødehatet i norske skoler krever handling, mener forstander Anne Sender i Det Mosaiske Trossamfund. Hun søker drahjelp fra kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).