Mer regn i vest øker strømproduksjonen

Mer regn på Vestlandet fører til at den norske gjennomsnittlige strømproduksjonen oppjusteres med fire prosent. Men frykten for tørrår er like stor.