Våpenprodusent sier opp 20 ansatte

For få ordrer har ført til at våpenprodusenten Nammo på Raufoss må si opp 20 personer.