Skal trekke grunnstøtt tråler av grunn

To redningsskøyter bistår tråleren Leik, som grunnstøtte utenfor Finnsnes i Troms fredag.