Nord-Norge kan få reservekraft fra Melkøya

Statnett instruerer Statoil til å levere strøm fra gasskraftverket på Melkøya, etter flere ledningsbrudd i Nord-Norge. Strømmen skal dekke alminnelig forbruk dersom situasjonen forverres ytterligere.