• NH Industries

Regjeringen sa nei til nye helikoptre