Svarfristen i Treholt-saken utsatt i to uker

Gjenopptakelseskommisjonen har utsatt svarfristen i Treholt-saken med to uker, til 29. mars.