Mekling for 220 sykepleiere ved private sykehjem

Norsk Sykepleierforbund ber Riksmeklingsmannen forhandle fram en avtale for 220 sykepleiere ved private sykehjem.