• Pandemien i høst ser ut til å ha slått ut den vanlige sesongionfluensaen. Knut S.Vindfallet

Pandemien slo ut sesonginfluensaen

Helsemyndighetene har registrert rekordlave tall for sesonginfluensaen blant nordmenn. Trolig kan vi takke pandemien i høst for det.