Høyre mistenker bevisst manipulasjon

Høyre har mistanke om at Sykehuset Asker og Bærum (SAB) bevisst har manipulert med datoer for pasientinnkalling for å pynte på statistikken og økonomien.