Mobilbevis igjen sentralt

Viggo Kristiansens forsvarer benyttet seg av muligheten til å ta avstand fra aktors oppfatning av mobilbeviset etter statsadvokatens gjennomgang av Baneheiasaken mandag.