- Flygelederne fulgte spillereglene

Flygelederne ved kontrollsentralen i Røyken fulgte spillereglene og varslet sin nærmeste overordnede om at de ikke følte seg skikket til operativ tjeneste før de la ned arbeidet mandag.