Revidert nasjonalbudsjett nesten i rute

Finanskomiteen ble nesten ferdig med det reviderte budsjettettorsdag kveld. Bare tekniske justeringer gjenstår, men komitélederSiv Jensen (Frp) vil ikke si hva som er innholdet i budsjettet.